Mielőtt egy külföldről érkező jármű beléphetne az útjainkra, vámellenőrzésen kell átesnie. Ez az eljárás lehetővé teszi a jármű behozatalának jogszerűségét. A dokumentumokat és magát a járművet is ellenőrizni kell. Ezek a tevékenységek jelentős anyagi ráfordítást igényelnek a tulajdonostól, ezért sokan elgondolkodnak azon, hogy egy nem vámolt autó hogyan érzi magát hazánk jelenlegi realitásai között.

Lehetséges-e be nem jegyzett autót vezetni

A törvény előírja, hogy a külföldi járművek behozatala esetén különleges eljárást kell követni. A tulajdonosnak korlátozott idő – egy nap – áll rendelkezésére a jármű eltakarítására. E követelmény be nem tartása vagy a vámkezelés bármelyik pontjának megsértése csempészáru státuszt eredményez, ami elegendő ok a be nem jegyzett jármű elkobzására és lefoglalására. A vámkezelés közvetlenül a határon, bármelyik vámhivatalban elvégezhető. Az eljárást egy erre felhatalmazott tisztviselő végezheti el. Az elszámolási folyamat során a tulajdonosnak több kifizetést kell teljesítenie:

 • Jövedéki adó;
 • HÉA;
 • Kötelesség.

Ha a járművet több mint 8 éve használják, akkor ezen felül még adót is kell fizetni. Bár vannak olyan helyzetek, amikor ez alól fel lehet mondani, például ha a járművet örökölték vagy ajándékba kapták. A regisztrációs eljáráshoz különböző dokumentumokra van szükség, nemcsak másolatokra, hanem az eredetiekre is. Hosszas manipuláció után a regisztráció befejeződik – a jármű készen áll a használatra egy másik országban. Azonban nem sokan tudják, hogy milyen dokumentumokra van szükség a vámellenőrzéshez.

A vámkezelés dokumentumai és sajátosságai

A magánszemélyek csak személyes használatra hozhatnak be árukat; a kereskedelmi tevékenység ebben az esetben büntetendő. Az áru értéke vámok és adók nélkül nem haladhatja meg az 1000 eurót, tömege pedig a 31 kg-ot. A fenti számok növekedése esetén a többlet 30%-os felárat kell fizetni, a minimum 4 euró/kilogramm.

A jogi személynek a vámellenőrzés előtt regisztrálnia kell magát. Az illetékes hatósághoz elektronikus formában kell benyújtani a nyilatkozatot. Ezt vagy maga az importált áru tulajdonosa, vagy a vámügynök teheti meg. Minden vámot meg kell fizetni, amelyet az áruk típusa és HR-kódja alapján számítanak ki. Az engedélyezési dokumentumokat a további feldolgozáshoz be kell nyújtania az arra felhatalmazott vámtisztviselőnek. Miután a vámkezelés befejeződött és az árukat a vámhivatal átadta a tulajdonosnak, minden termék készen áll az egyéni vagy üzleti célú felhasználásra. Az önálló vállalkozónak ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelnie, mint a jogi személyeknek. Ugyanakkor jogosult arra, hogy ne fizessen áfát, mivel minden egyéni vállalkozó egyszerűsített adózási formát alkalmaz.

A határátkelés

Be nem jegyzett gépkocsi nyilvántartásba vétele és üzemeltetése

A határátlépéskor az áru tulajdonosának a következő dokumentumokat kell elkészítenie:

 1. Személyazonosító okmány, például útlevél. Mind az orosz, mind a külföldi egyenértékű nyelvvizsga szükséges lehet.
 2. Egy nyugta és egy igazolás.
 3. TD-6 néven említett vámáru-nyilatkozat.
 4. A jármű összes dokumentuma (biztosítás, műszaki útlevél, adásvételi igazolás).

A vámáru-nyilatkozat kitöltésének számos sajátossága van.

 • Ha a tulajdonos a behozott járművel lépi át a határt, akkor a járművet személyesen kísért poggyászként kell feltüntetni a TD-6 nyomtatványon.
 • A jármű más módon, pl. konténerrel történő szállítása kísérő nélküli poggyásznak minősül. A dokumentumokban azonban kötelező feltüntetni, hogy a szállított áru a gépkocsi.

A vámkezelés és az okmányok kitöltése után az importált járművet tranzitjárműként regisztrálják. A különleges hatóságok meghatároznak egy időtartamot, amely alatt Önnek újra meg kell jelennie a vámhatóságnál, hogy befejezze a vámkezelési eljárást.

Előnyök és hátrányok

Kezdetben úgy tűnhet, hogy a be nem jegyzett autó megvásárlása mindkét fél számára előnyös megoldásnak tűnik. Valóban, számos előnye van a be nem jegyzett autó vásárlásának:

 • Nem kell adót és számos díjat fizetni.
 • Ha összehasonlítjuk az orosz piaccal, akkor külföldön egy használt VAZ áráért kiváló külföldi autót lehet vásárolni.
 • Több legális módszer is létezik arra, hogy vámkezelés nélkül hozzon be autót a Baltikumból.
  Be nem jegyzett gépkocsi nyilvántartásba vétele és üzemeltetése

Ez azonban nem mentes a hátrányoktól, számos negatív tényező van, amelyek miatt sokan elutasítják egy ilyen autó megvásárlását:

 • Nagy a valószínűsége annak, hogy nem vámolt autó vásárlásakor becsapják, de a vámellenőrzés hiánya miatt ez nem fog azonnal kiderülni.
 • Csak bizonyos, engedéllyel rendelkező személyek hozhatnak be járműveket vámkezelés nélkül.
 • Előfordulhat, hogy egyes speciális típusú járművek nem rendelkeznek a legális behozatalhoz szükséges engedéllyel.
 • Az Orosz Föderációban a nem bélyegzővel ellátott jármű használata csak korlátozott ideig engedélyezett.
 • A korlátozások és jogi előírások megsértése esetén közigazgatási vagy akár büntetőjogi szankciókat is kilátásba helyeznek.
  Be nem jegyzett gépkocsi nyilvántartásba vétele és üzemeltetése

Lehetséges-e be nem jegyzett autót vezetni

Hazánkban a jogsértés felderítéséért való felelősség kétféleképpen oszlik meg:

 • Adminisztratív.
 • Bűnöző.

A közigazgatási szabálysértés pénzbírság kiszabásával jár. Az összeg a bűncselekmény típusától függ:

 1. Ha késedelmesen fizették meg a vámot, akkor 500-2500 rubeles bírságot kellett fizetni.
 2. A késedelmes bejelentés 1000 és 2500 rubel közötti bírsággal büntetendő.
 3. Ha a jármű területén való tartózkodásának ideje lejárt, és a jármű nem hagyta el az állam határait, a tulajdonosnak 1500-2500 RUB-ot kell fizetnie.
 4. Ha az autó behajtásakor megszegik a korlátozásokat vagy tilalmakat, 1000-2500 rubeles bírságot szabnak ki.

Különösen súlyos esetekben az utóbbi két ok akár az autó teljes elkobzásához is vezethet.

A tulajdonos csak akkor vonható büntetőjogi felelősségre, ha a meg nem fizetett vám nagy vagy nagyon nagy összegű. Az első esetben 1 millió RUB-ot meghaladó összegű kifizetésről van szó, a második esetben pedig 3 millió RUB-ot meghaladó összegű kifizetésről. Az egyszerű külföldi autók tulajdonosai számára a büntetőjogi felelősség nem fenyeget, de ha a be nem jegyzett autó értéke milliós nagyságrendű, akkor komoly problémák merülnek fel. A jelentős illetéket az előírt határidőn belül teljes egészében meg kell fizetni, ellenkező esetben 100 és 500 ezer rubel közötti bírságot kell fizetni, vagy akár 2 év szabadságvesztést is kaphat. A különösen nagy összegű díj megfizetésének elmulasztása súlyosabb büntetést von maga után, nevezetesen a bírság 500 ezer rubelre emelkedik, és a szabadságvesztés maximális időtartama 5 évig terjed. Ebből arra következtethetünk, hogy a közigazgatási vagy büntetőjogi szankciók teljesen valósak, ezért a be nem jegyzett autó regisztrálásakor nem szabad illegális megtakarítások után futni, hanem minden vámot, díjat és adót meg kell fizetni.

Similar Posts