A RAP kifejti

Az oroszországi utakat bizonyos típusokra osztják: szövetségi, városi és vidéki utakra. Minden út fő eleme az útpálya. Az autópályákon és autóutakon többsávos, elválasztó sávot, leállósávot és gyalogos átkelőhelyeket tartalmaz. Egyes esetekben a kocsiszínt dupla egyszínű jelölés, a sávokat pedig szaggatott vonalak választják el egymástól. A nagysebességű útvonalak nem rendelkeznek a másodrendű útvonalakkal azonos szintű kereszteződésekkel.

A KRESZ új kiadása szerint az autópályákon a megengedett sebesség 150 km/óra. A mai autópályákon külön sávok vannak a kerékpárosok számára, és az autók nem közlekedhetnek rajtuk.

Szabványok normák

Az útpályát nem vasúti forgalom számára tervezték. Lehet, hogy villamosvágányokat tartalmaz. Általában nem használhatók autókkal. A Közúti Közlekedési Szabályzat 9.6. bekezdése. Lehetővé teszi a villamosvágányon való átkelést kanyarodáskor, balra kanyarodáskor, de a rendelet 8.5. pontjának megfelelően.

Az utat úgy kell megtervezni és fenntartani, hogy megfeleljen az SP 42.13330.2011 városfejlesztési előírások követelményeinek. Az autópálya úttestének szélétől a lakóterület határáig a távolság nem lehet kevesebb, mint 100 méter.

A szabvány előírja, hogy a fejlesztőknek legalább 10 m szélességet kell biztosítaniuk. Sok hasznos információt tartalmaz az SNiP 2.07.01-89, 11. fejezet "Közlekedés, utcai és úthálózat", 11.1-11.4. bekezdések. A szabvány tartalmaz egy olyan feltételt, hogy a nagy sebességű utaknak aluljárókkal és felüljárókkal kell rendelkezniük. Az autópályákon nem szabad felüljárókat létesíteni.

A forgalom engedélyezett

Az útpálya határai határozzák meg a forgalmi sávokat. Ezeket jelölésekkel és táblákkal emelik ki (a Közúti Közlekedési Szabályzat 9.1. szakasza). A szaggatott útburkolati jelzést csak sávváltáskor szabad keresztezni. Ha nincsenek jelzések, a sáv szélességét a járművezető maga választja ki, figyelembe véve a jármű teljes méreteit és a közelben elhaladó járműveket. A köztük lévő távolságot is figyelembe kell venni. A felhajtó rámpáknál és a tömegközlekedés számára külön sávokat alakítanak ki az úttesten. A járművezető nem foglalhatja el a bal szélső sávot, ha a jobb oldali sáv szabad.

Forgalmi áramlások

A többsávos utakon az ellenkező irányú forgalom biztonságos biztosítása érdekében elválasztó sávokat telepítenek. A szövetségi és államközi autópályákon elválaszthatják az ellenkező irányú forgalmat. A szélességet a GOST R 52399-2005 határozza meg. A megengedett szélesség hat méter, belül lehet gyep. Ha (beton vagy fém) védőkorlátokat szerelnek fel, akkor a szélessége 2 méter. A második kategóriába tartozó kétsávos utakra nem telepítenek elválasztó korlátokat. A kocsiszíneket kettős, egybefüggő 1.3 jelzések választják el egymástól. Az egybefüggő 1,3 vonalak közötti távolság megegyezik az egyes vonalak szélességével.

A kocsiút az RRS-ben

Egyes városi utakon az útpálya széles elválasztó sávokkal van ellátva, amelyeket vízszintes, egybefüggő jelzésekkel vizuálisan jelölnek 1.2.1.

A mentőautók és a különleges rendeltetésű járművek nem bírságolhatók, a többi jármű esetében a bírság összege 1500 rubel (a közlekedési szabályzat 9.9. pontja).

Útmenti

A szegély az útnak az a része, amelyet a modern szövetségi autópályákon gyakran aszfaltoznak. A különösen veszélyes szakaszokon az útpályát egy speciális sorompó határolja, amely megakadályozza, hogy az úttestről lehajtsanak. Az úttesteket a járdaszegélytől vízszintes egybefüggő 1.2.1 vagy szaggatott 1.2.2 jelölések választják el. A fehér egybefüggő vonalat gyakran sárga egybefüggő vonal egészíti ki. Erre a kétsávos útra csak szélsőséges esetben szabad behajtani. Például járműhibát észleltek.

A regionális vagy helyi utakon a szegélykő készülhet kavicsból, zúzottkőből vagy homokból. A közúti közlekedésről szóló rendelet 12.1. szakasza nemcsak az út szélén való megállást, hanem a parkolást is engedélyezi. A fő feltétel az, hogy "ne akadályozza" a többi közlekedőt. Az út szélén való vezetésért kiszabható bírság a közigazgatási törvénykönyv 12.15. cikke szerint 1500 rubel.

A kocsiút az RRS-ben

Átmenetek és sávok

A gyalogosok egyenrangú úthasználóknak tekintendők. Számukra vannak szánva:

  • Kerékpár-gyalogos utak;
  • Zebrák.
    A kocsiút az RRS-ben

A zebrák nem keresztezik a járműsávokat. Az autók nem használhatják őket.

A kereszteződések három csoportra oszthatók:

  • Föld feletti;
  • A föld felett;
  • Földalatti.

A föld feletti szakaszok olyan útszakaszok, ahol a gyalogosok átkelhetnek. Ezeket az 5.19.1. jelzőtábla jelzi. Ha az útpálya elválasztó sávval rendelkezik, akkor azokat is azon helyezik el. A szabályozott kereszteződésekben tilos a táblák elhelyezése. Az SRR első szakaszában meghatározott jelölések egyes esetekben nem feltétlenül vannak jelen.

A kocsiút az RRS-ben

A felül- és aluljárókat a többsávos útszakaszon belül helyezik el és táblákkal jelölik. Ha a zebrajelzéseket nem távolítják el a felüljáró építése után, a szabály 4.3. szakasza szerint tilos az átkelés a felüljárón. A közlekedési rendőrök azonban nem bírságolhatnak meg egy gyalogost. Az úthasználók nem felelősek a jelzések és jelölések elhelyezésére vonatkozó szabályok megsértéséért.

Biztonság

Amikor a szomszédos sávok forgalmasak, egyes járművezetők a közlekedési szabályokat megszegve az elválasztó sávban vagy az út szélén kezdenek előzni. Ezek a manőverek gyakran nagyon rosszul végződnek. Nemcsak a szabálysértő szenved, hanem a törvénytisztelő járművezetők is. Az elkövetőt a Büntető Törvénykönyv bünteti.

Ha az út és a rajta lévő építmények megrongálódnak, a 2013. évi 196. törvény rendelkezései alkalmazandók. A magánszemélyekre kiszabható bírság öt- és tízezer forint között mozog. Az útburkolati jelek megrongálása szabálysértésnek minősülhet. A jogi személynek, beleértve az egyéni vállalkozót is, háromszázezer forintot kell fizetnie a választóvonal szerkezeti elemeinek megsemmisítéséért. Ez a büntetés 2016-ban van érvényben, de már most a kifizetés összegének emelését javasolják.

Az utóbbi években az autópályák fejlesztése kezdett civilizált formát ölteni. Modern felüljárók és aluljárók épülnek. A gyalogátkelőhelyek új típusát – az átlós gyalogátkelőhelyeket – alkalmazzák. Az elválasztó sávokat is átépítik: a szerkezeti elemek magasságát növelik. A különösen veszélyes szakaszokon már nem lehet az út szélére hajtani – ezt egy magas sorompó akadályozza meg. A jelentések szerint az útépítés folytatódik.

Similar Posts